Кошик
601 відгук

Увага, замовлення будуть обробленні наступного робочого дня!

ОНТРАК- ЯКІСТЬ У ДЕТАЛЯХ!
Контакти
ТОВ "ОНТРАК"Роман Мартиненко
Пироговский шлях 32/34, Київ, Україна
+380 (93) 722-04-40
Відділ продажів
+380 (97) 722-04-40
Відділ продажів
+380 (50) 722-04-40
Відділ продажів
Мапа

Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних 1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних складена у відповідності з вимогами «Про персональних даних» (далі - Закон про персональні дані) і визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Роман Мартиненко (далі – Оператор).

1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://ontruck.com.ua.

2. Основні поняття, використовувані в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://ontruck.com.ua.

2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність містяться в базах даних персональних даних, та забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.

2.5. Знеособлення персональних даних — дії, внаслідок яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних.

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://ontruck.com.ua.

2.9. Персональні дані, дозволені суб'єктом персональних даних для розповсюдження персональні дані, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних шляхом дачі згоди на обробку персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення в порядку, передбаченому Законом про персональних даних (далі - персональні дані, дозволені для розповсюдження).

2.10. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://ontruck.com.ua.

2.11. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певної особи або певного кола осіб.

2.12. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

2.13. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі.

2.14. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Основні права та обов'язки Оператора

3.1. Оператор має право:

– отримувати від суб'єкта персональних даних достовірні інформацію та/або документи, що містять персональні дані;

– у разі відкликання суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних Оператор має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних, за наявності підстав, зазначених в Законі про персональних даних;

– самостійно визначати склад і перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Законом про персональних даних та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами, якщо інше не передбачено Законом про персональних даних або іншими федеральними законами.

3.2. Оператор зобов'язаний:

– надавати суб'єкту персональних даних за його прохання інформацію, що стосується обробки його персональних даних;

– організовувати обробку персональних даних у порядку, встановленому чинним законодавством;

– відповідати на звернення та запити суб'єктів персональних даних та їх законних представників у відповідності з вимогами Закону про персональних даних;

– повідомляти уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних за запитом цього органу необхідну інформацію протягом 30 днів з дати отримання такого запиту;

– публікувати або іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики стосовно обробки персональних даних;

– приймати правові, організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій у відношенні персональних даних;

– припинити передачу (поширення, надання, доступ до персональних даних, припинити обробку і знищити персональні дані в порядку і випадках, передбачених Законом про персональних даних;

– виконувати інші обов'язки, передбачені Законом про персональних даних.

4. Основні права та обов'язки суб'єктів персональних даних

4.1. Суб'єкти персональних даних мають право:

– отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Відомості надаються суб'єкту персональних даних Оператором у доступній формі, і в них не повинні міститися персональні дані, що відносяться до інших суб'єктів персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання встановлений Законом про персональних даних;

– вимагати від оператора уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отримані або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав;

– висувати умова попередньої згоди при обробці персональних даних в цілях просування на ринку товарів, робіт і послуг;

– на відкликання згоди на обробку персональних даних;

– оскаржувати в уповноважений орган із захисту прав суб'єктів персональних даних, або у судовому порядку неправомірні дії або бездіяльність Оператора при обробці його персональних даних;

– на здійснення інших прав, передбачених законодавством.

4.2. Суб'єкти персональних даних зобов'язані:

– надавати Оператору достовірні дані про себе;

– повідомляти Оператора про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.

4.3. Особи, які передали Оператору недостовірні відомості про себе, або відомості про іншому суб'єкті персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність згідно з законодавством.

5. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

5.1. Прізвище, ім'я, по батькові.

5.2. Електронну адресу.

5.3. Номери телефонів.

5.4. Рік, місяць, дата і місце народження.

5.5. Також на сайті відбувається збір та обробка загальних даних про відвідувачів (в т. ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інших).

5.6. Вищеперелічені дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

5.7. Обробка спеціальних категорій персональних даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань, інтимного життя, Оператором не здійснюється.

5.8. Обробка персональних даних, дозволених для поширення, з числа спеціальних категорій персональних даних, зазначених у ч. 1 ст. 10 Закону про персональних даних допускається, якщо дотримуються заборони та умови, передбачені ст. 10.1 Закону про персональних даних.

5.9. Згода на обробку персональних даних, дозволених для поширення, оформляється окремо від інших згод на обробку його персональних даних. При цьому дотримуються умови, передбачені, зокрема, ст. 10.1 Закону про персональних даних. Вимоги до змісту такої згоди встановлюються уповноваженим органом із захисту прав суб'єктів персональних даних.

5.9.1 Згоду на обробку персональних даних, дозволених для поширення, Користувач надає Оператору безпосередньо.

5.9.2 Оператор зобов'язаний в термін не пізніше трьох робочих днів з моменту отримання зазначеної згоди Користувача опублікувати інформацію про умови обробки, про наявність заборон та умов на обробку необмеженим колом осіб персональних даних, дозволених для поширення.

5.9.3 Передача (поширення, надання, доступ до персональних даних, дозволених суб'єктом персональних даних для поширення, повинна бути припинена в будь-який час на вимогу суб'єкта персональних даних. Дана вимога має включати в себе прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти або поштову адресу) суб'єкта персональних даних, а також перелік персональних даних, обробка яких підлягає припиненню. Зазначені в даному вимозі персональні дані можуть оброблятися тільки Оператором, якому вона надіслана.

5.9.4 Згоду на обробку персональних даних, дозволених для поширення, припиняє свою дію з моменту надходження Оператору вимоги, зазначеного в п. 5.9.3 цієї Політики стосовно обробки персональних даних.

6. Принципи обробки персональних даних

6.1. Обробка персональних даних здійснюється на законною і справедливою основі.

6.2. Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей. Не допускається обробка персональних даних, несумісна з цілями збору персональних даних.

6.3. Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою.

6.4. Обробці підлягають тільки персональні дані, які відповідають цілям їхньої обробки.

6.5. Зміст і обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних по відношенню до заявленої мети їх обробки.

6.6. При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних. Оператор приймає необхідні заходи та/або забезпечує їх прийняття по видаленню або уточнення неповних чи неточних даних.

6.7. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлено федеральним законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем якого є суб'єкт персональних даних. Обробляються персональні дані знищуються або обезличиваются по досягненні цілей обробки необхідності у досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено федеральним законом.

7. Цілі обробки персональних даних

7.1. Мета обробки персональних даних Користувача:

– інформування Користувача шляхом відправки електронних листів;

– укладення, виконання та припинення цивільно-правових договорів;

– надання користувачам доступу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті https://ontruck.com.ua.

7.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальних пропозиціях та різних подіях. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти ontruckua@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги і спеціальних пропозиціях».

7.3. Знеособлені дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, що служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

8. Правові підстави обробки персональних даних

8.1. Правовими підставами для обробки персональних даних Оператором є:

– установчі (засновницькі) документи Оператора;

– договори, що укладаються між оператором і суб'єктом персональних даних;

– федеральні закони, інші нормативно-правові акти у сфері захисту персональних даних;

– згоди Користувачів на обробку їх персональних даних, на обробку персональних даних, дозволених для поширення.

8.2. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://ontruck.com.ua або спрямовані Оператору за допомогою електронної пошти. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з Політикою.

8.3. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).

8.4. Суб'єкт персональних даних самостійно приймає рішення про надання його персональних даних і дає згоду вільно, своєї волею і у своєму інтересі.

9. Умови обробки персональних даних

9.1. Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

9.2. Обробка персональних даних необхідна для досягнення цілей, передбачених міжнародним договором або законом, для здійснення покладених законодавством і на оператора функцій, повноважень і обов'язків.

9.3. Обробка персональних даних необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства про виконавче провадження.

9.4. Обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем якого є суб'єкт персональних даних, а також для укладення договору за ініціативою суб'єкта персональних даних або договору, за яким суб'єкт персональних даних буде вигодонабувачем або поручителем.

9.5. Обробка персональних даних необхідна для здійснення прав і законних інтересів оператора або третіх осіб або для досягнення суспільно значущих цілей за умови, що при цьому не порушуються права і свободи суб'єкта персональних даних.

9.6. Здійснюється обробка персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано суб'єктом персональних даних або на його прохання (далі – загальнодоступні персональні дані).

9.7. Здійснюється обробка персональних даних, що підлягають опублікуванню або обов'язковому оприлюдненню відповідно до федеральним законом.

10. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в сфері захисту персональних даних.

10.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних та приймає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних уповноважених осіб.

10.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні при яких умовах не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства або у разі, якщо суб'єктом персональних даних надано згоду Оператору на передачу даних третій особі для виконання зобов'язань за цивільно-правовим договором.

10.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора ontruckua@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».

10.4. Термін обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший строк не передбачений договором або чинним законодавством.
Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора ontruckua@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

10.5. Вся інформація, яка збирається сторонніми сервісами, у тому числі платіжними системами, засобами зв'язку та іншими постачальниками послуг, зберігається і обробляється зазначеними особами (Операторами) відповідно до їх угодою та Політикою конфіденційності. Суб'єкт персональних даних та/або Користувач зобов'язаний самостійно своєчасно ознайомитися із зазначеними документами. Оператор не несе відповідальність за дії третіх осіб, в тому числі зазначених у цьому пункті постачальників послуг.

10.6. Встановлені суб'єктом персональних даних заборони на передачу (крім надання доступу), а також на обробку або умови обробки (крім отримання доступу) персональних даних, дозволених для поширення, не діють у випадках обробки персональних даних у державних, громадських та інших публічних інтересах, визначених законодавством .

10.7. Оператор при обробці персональних даних забезпечує конфіденційність персональних даних.

10.8. Оператор здійснює зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлено федеральним законом, договором, стороною якого, вигодонабувачем або поручителем якого є суб'єкт персональних даних.

10.9. Умовою припинення обробки персональних даних може бути досягнення цілей обробки персональних даних, закінчення строку дії згоди суб'єкта персональних даних або відкликання згоди суб'єктом персональних даних, а також виявлення неправомірної обробки персональних даних.

11. Перелік дій, виконуваних Оператором з отриманими персональними даними

11.1. Оператор здійснює збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення та знищення персональних даних.

11.2. Оператор здійснює автоматизовану обробку персональних даних за отриманням та/або передачею отриманої інформації по інформаційно-телекомунікаційних мереж, або без такої.

12. Транскордонна передача персональних даних

12.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземним державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

12.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають зазначеним вимогам, може здійснюватися тільки у випадку наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

13. Конфіденційність персональних даних

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

14. Заключительные положения

14.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты ontruckua@gmail.com.

14.2. В цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

14.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://ontruck.com.ua.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner